Wie zijn wij?

 

De Stichting is ontstaan, doordat de oprichters jaarlijks Sinterklaasintochten en feesten voor kinderen organiseren in diverse wijken in Breda, in samenwerking met de wijkbewoners. Veel kinderen die hier aan deelnemen, zijn kinderen waarvan de financiële situatie van het gezin erg slecht is.

De Stichting Sinterklaas Kindercomité Breda heeft als doelstelling...

 

...dat kinderen uit geheel Breda, die om de een of andere (financiële) reden buiten de boot vallen, deel kunnen nemen aan verschillende vrijetijdsbestedingen en/of ontspanningsactiviteiten.

    

De Stichting Sinterklaas Kindercomité Breda heeft als doelgroep...

...met name kinderen van ouders die door diverse omstandigheden, bijvoorbeeld verliezen van hun baan, en daardoor in financiële problemen zijn gekomen. Ook deze kinderen zouden graag deelnemen aan activiteiten zoals: Sinterklaasfeest, sportactiviteit(en) bij een club, een voetbalwedstrijd bij wonen, theater bezoek of andere activiteiten waar deze kinderen interesse in hebben. 

* Alle kinderen tellen mee*                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Een reactie van Daryanani Istatia

‘’Wanneer het goed gaat met onze kinderen, gaat het goed met ons. Andersom ook.’’

Mijn naam is Daryanani Istatia. Ik ben 42 jaar. Ik heb een dochter van 18 jaar. Ik woon 18 jaar in Tuinzigt.

Van 2005 tot 2012 heb ik gewerkt met jonge moeders in Breda. In 2012 ben ik ontslagen. Tot 2016 heb ik thuis gezeten, maar ik zat niet stil. Ik heb thuisstudies gedaan en als vrijwilliger aan de slag gegaan. In 2016 begon ik te werken voor het project Housing First bij Stichting Maatschappelijk Opvang in Breda, afgekort SMO Breda. Housing First is een project die dak- en thuislozen, drugsverslaafden en mensen met een psychische aandoening een woning aanbieden en van daaruit intensieve begeleiding. Mijn contract wordt niet verlengd, dus zit ik na een jaar weer thuis.

Ik ben benaderd door Willem om te bespreken wat ik zou kunnen betekenen voor SSKB. Ik wil graag mijn kennis en ervaring delen met de ouders van de kinderen van SSKB. Voor de kinderen wordt veel gedaan en dat moet ook zo blijven. En door de kinderen komen ouders met vragen. Die vragen wil ik graag helpen beantwoorden of naar antwoorden zoeken. Ik weet veel, niet alles, maar daarvoor ga ik graag op onderzoek uit.

Dus ouders, hebben jullie vragen over welk onderwerp dan ook? Twijfel niet en neem contact met me op.

Daryanani Istatia

 

                                   

Logo SSKB

Contact

Voorzitter:

Willem Hoogkamer:


info@sskb.nl
06-11375157

SSKB rekeningnummer:

NL39RABO0195288289

RSIN nr.854473993

*Alle kinderen tellen mee*

Sponsors

                       

Created by IssueOnline
Copyright © 2022