OVER ONS

De Stichting is ontstaan, doordat de oprichters jaarlijks Sinterklaasintochten en feesten voor kinderen organiseren in diverse wijken in Breda, in samenwerking met de wijkbewoners. Veel kinderen die hieraan deelnemen, zijn kinderen waarvan de financiële situatie van het gezin erg slecht is.

De Stichting Sinterklaas Kindercomité Breda heeft als doelstelling… 

 

Dat kinderen uit geheel Breda, en omstreken, die om de een of andere (financiële) reden buiten de boot vallen, deel kunnen nemen aan verschillende vrijetijdsbestedingen en/of ontspanningsactiviteiten. Daarnaast staan wij gezinnen bij, voor tijdens en na schuldhulp verlening. En waar nodig eventueel financiële steun.

     

De Stichting Sinterklaas Kindercomité Breda heeft als doelgroep… 

…met name kinderen van ouders die door diverse omstandigheden, bijvoorbeeld verliezen van hun baan, en daardoor in financiële problemen zijn gekomen. Ook deze kinderen zouden graag deelnemen aan activiteiten zoals: Sinterklaasfeest, sportactiviteit(en) bij een club, een voetbalwedstrijd bij wonen, theater bezoek of andere activiteiten waar deze kinderen interesse in hebben.

* Alle kinderen tellen mee*                          

Willem Hoogkamer

Voorzitter SSKB

Elly Brouwers

Penningmeester